Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι μια ανεξάρτητη, τοπική ΜΚΟ στην περιοχή των συνόρων της Ελλάδας με την Αλβανία και την Π.Γ.Δ.Μ. Είναι μια πρωτοβουλία που λειτουργεί σε τοπικό, διασυνοριακό και ευρωπαϊκό πλαίσιο και υλοποιεί δράσεις στους τομείς: Νεολαία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Οικονομική Ανάπτυξη.

Read more ...

Σκοπός της Equal Society είναι η δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας μέσα από διαδικασίες ανοικτού διαλόγου και συμμετοχής όλων των φορέων σε εκδηλώσεις κατά των διακρίσεων. Η υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, για την προώθηση του διαλόγου για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης ;όλων των πολιτών.

Read more ...

 

Η "Kid & Family- Παιδί & Οικογένεια" ιδρύθηκε από ανθρώπους αποφασισμένους να αλλάξουν την σημερινή πραγματικότητα με πράξεις. Παίρνει τη ζωή της πόλης στα χέρια της και τρέφει τα παιδιά & τα παιδιά μέσα μας με συνείδηση κοινωνικού συμφέροντος και αλληλεγγύης.

Read more ...

Η Ecovision Net είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008  με σκοπό την δικτύωση Μ.Κ.Ο., Επιχειρήσεων και Πολιτών. Οι δράσεις της αφορούν κυρίως την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Δικτύωση, «Πράσινων Επιχειρήσεων» στους τομείς, Υγείας, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Οικονομίας.

Read more ...