Η οργάνωση Viitor Intergritate Succes (VIS) έχει έδρα στην Kωνστάντσα της Ρουμανίας κι ιδρύθηκε με σκοπό να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων μέσω της υλοποίησης πολιτιστικών κι επιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ανταλλαγή εθνικών και διακρατικών εμπειριών πάνω στο θέμα. Ειδικότερος στόχος της  είναι  η άμβλυνση  του κοινωνικού αποκλεισμού, η μείωση της φτώχειας, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ανεξάρτητα από φύλλο ή φυλή κι η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.  Προς το παρόν η οργάνωση δεν διαθέτει ιστοσελίδα. Περισσότερες πληροφορίες Τrasca Εlisabeta, (υπεύθυνη διεθνών σχέσεων) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.