Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ έχει ιδρυθεί το 1947.  Προστατεύει: α) ανήλικα κι απροστάτευτα παιδιά κι όποια έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη, άστεγες απροστάτευτες γυναίκες που αποδεδειγμένα χρειάζονται βοήθεια, β) άτομα ή ομάδες ατόμων που βρίσκονται μόνιμα ή προσωρινά σε κατάσταση αποδεδειγμένης ανάγκης.  Παρέχει: α) ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, β) είδη ρουχισμού, γ) Στέγη (προσωρινά). Κατέχει 67/χρονη εμπειρίας, στο θέμα της κακοποίησης και της βίας κατά των γυναικών και λειτουργεί ξενώνα κακοποιημένων γυναικών στον Βόλο.