Το Πήλιο υπήρξε σημαντικό κέντρο των γραμμάτων και των τεχνών και σε κάθε γωνιά του βρίσκονται μνημεία που μαρτυρούν τη σημαντική πορεία του μέσα στην ιστορία της Ελλάδας. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου, είναι ένας φορέας που δημιουργήθηκε προκειμένου να ενισχύσει τη γενικότερη περιοχή της Μαγνησίας τόσο στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού όσο και στον τομέα της τοπικής επαγγελματικής ανάπτυξης.

 

Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στα πλαίσια της αειφορίας εξυπηρετούν την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο με τη διαχείριση κάθε μορφής εθνικών περιφερειακών ή κοινοτικών κονδυλίων ή άλλων πόρων που προέρχονται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και διατίθενται για αυτό το σκοπό. Ειδικότερα περιλαμβάνεται :

1. Κάθε ενέργεια που ενισχύει  και υποστηρίζει την τοπική ανάπτυξη (οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, αθλητική ή άλλη) στο Νομό Μαγνησίας ή ευρύτερα.

2. Η συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς καθώς και η συμμετοχή σε δίκτυα αναπτυξιακής συνεργασίας σε τοπικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο.

3. Η αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων Διεθνών Οργανισμών καθώς και Εθνικών Αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εκτέλεση, η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε αυτά, καθώς και η αυτοτελής διαχείριση των πόρων που σχετίζονται με αυτά.

Για ακόμη περισσότερα δείτε ΕΔΩ