Σε όλη του την πορεία ο Όμιλος, διοργανώνει εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, που δίνουν δείγμα γραφής και προσθέτουν άρωμα και χρώμα στο πολιτισμό, στην περιοχή ευθύνης του καθώς και πλήθος άλλων δράσεων ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Όλες αυτές οι δράσεις που με ιδιαίτερη σημαντική επιτυχία διοργανώνονται , στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό, στην εθελοντική προσφορά των μελών του Ομίλου,

στην συνεργασία με Πολιτιστικούς φορείς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις της χώρας αλλά και σε Διεθνές επίπεδο.

Στόχος του ομίλου είναι:

- Να καλλιεργήσει τη Διεθνή Κατανόηση, σύμφωνα με τις αρχές και τα ιδανικά της UNESCO, και να στρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στους σκοπούς του Οργανισμού αυτού που είναι Εκπαιδευτικοί, Πολιτισμικοί, Τουριστικοί και Αναπτυξιακοί.

- Να προάγει την Συγκρότηση ομάδων Μελετών και Διεθνών σχέσεων, δηλαδή να Οργανώνει Ημερίδες, Σεμινάρια, Συνέδρια, Ομιλίες κ.α. που έχουν άμεση σχέση με τους αναφερθέντες σκοπούς του Οργανισμού της UNESCO και τη Δημιουργία ενός Πολιτισμού Ειρήνης.

- Να διοργανώνει Κοινοτικά (ΕΕ), Εθνικά ή Περιφερειακά Προγράμματα Εθνικής ή Περιφερειακής εμβέλειας άτυπης συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της ανεργίας πολιτών, Παλλινοστούντων, Ανέργων, Αποδήμων καθώς και προγραμμάτων που έχουν σαν αντικείμενο τη Διατήρηση, Διάσωση και Διάδοση της Ελληνικής Παραδοσιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των Παραδοσιακών Ελληνικών Τεχνών.

- Να συμβάλλει στην Επιστημονική, Περιβαλλοντική / Οικολογική και πολιτισμική κατάρτιση των μελών του, βοηθώντας τα κυρίως στην προσαρμογή τους στις αδιάκοπες και κάθε είδους εξελίξεις και μεταβολές που παρουσιάζονται συνεχώς σ' όλους τους τομείς τις κοινωνικής ζωής και κυρίως να επιτελεί έργο το οποίο θα έχει ως στόχο και σκοπό τη δημιουργία ενός Πολιτισμού Ειρήνης, βασικού αγαθού του Ανθρώπου.

- Να επιδιώκει την κατοχύρωση της Ελεύθερης ανταλλαγής Επιστημονικών και Πολιτισμικών πληροφοριών, ως και την Ελεύθερη διακίνηση μορφωτικών και πολιτιστικών ιδεών και πρωτοβουλιών, τη διαφύλαξη, διάσωση, διάδοση και προστασία του Λαϊκού Πολιτισμού και την ανάπτυξη της Ειρήνης, της Φιλίας και της αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους που υπηρετούν ερασιτεχνικά και επιστημονικά τη Λαϊκή παράδοση κάθε χώρας.

http://www.unescopireas.gr/