ekeΣημαντικά ευρήματα για την κοινωνική συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών-καταναλωτών, το εταιρικό κοινωνικό έργο στο πλαίσιο της ΕΚΕ και για το έργο των εθελοντικών και ΜΚΟ στην Ελλάδα, παρουσίασε το Κοινωνικό Βαρόμετρο ASBI – 2012 (Awareness & Social Behavior Index), υλοποίησε για 10η χρονιά η MEDA Communications, σε συνεργασία με τη VPRC.

Ιδιαίτερες μεταβολές για το 2012 παρουσίασε η αποδοχή φορέων που ανταποκρίνονται πιο άμεσα στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις των πολιτών. Ως φορέας άμεσης ανταπόκρισης επιλέχθηκαν οι ΜΚΟ, με ενισχυμένα ποσοστά (48%) σε σχέση με το 2006, ενώ μόνο το 14% των πολιτών επιλέγει το κράτος. Σε ό, τι αφορά στο ρόλο των επιχειρήσεων, έμφαση δόθηκε στο σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αναγνωρίζοντας την υπεύθυνη συμπεριφορά στο προσωπικό ως κοινωνική προσφορά.

Στους κοινωνικούς τομείς, μείζον πρόβλημα της χώρας αναδεικνύεται η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της ανεργίας, ενώ αρκετές αναφορές έγιναν και στο ζήτημα της εγκληματικότητας. Τέσσερις είναι οι τομείς που διαθέτουν υψηλό βαθμό σημαντικότητας, αλλά και αίσθησης ότι επιδεινώνονται με το πέρασμα του χρόνου: φτώχεια – κοινωνικός αποκλεισμός, ναρκωτικά – αλκοολισμός, παιδεία – εκπαίδευση – κατάρτιση και πρόσφυγες – μετανάστες.

Όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σχεδόν το 90% συμφωνεί με την άποψη ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη χώρα μας και ότι θα μειώσει αισθητά την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών. Επίσης, το 80% πιστεύει ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να κάνει κάτι, να συμβάλει δηλαδή με δική του πρωτοβουλία, ενώ σχεδόν 50% δηλώνει ότι γνωρίζουν ενέργειες για τον περιορισμό της. Από την άλλη, όμως, σχεδόν το 90% αμφισβητεί το ρόλο του κράτους ή της Πολιτείας στη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως και το 75% αμφισβητεί τον αντίστοιχο ρόλο των επιχειρήσεων, αλλά και των επιχειρηματικών ηγετών (71%). Τα μεγαλύτερα ποσοστά αποδοχής καταγράφονται για το ρόλο του ακαδημαϊκού κόσμου (60%), των ΜΚΟ (58%), όπως και των διεθνών οργανισμών (57%).

Σχετικά με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή, το 40% των Ελλήνων δηλώνει πως διαφωνεί, ενώ το 30% δηλώνει πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, ενώ καταδείχθηκε από το βαρόμετρο μία επιφυλακτική στάση απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη σημερινή οικονομική συγκυρία. Η τρέχουσα συγκυρία γίνεται αντιληπτή στους συμμετέχοντες ως μία συνθήκη απολύτως εκμεταλλεύσιμη από μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, οι οποίες προκειμένου να διατηρήσουν τα κέρδη τους, προβαίνουν σε απολύσεις, μειώσεις μισθών και εκβιασμούς απέναντι στο προσωπικό τους, άποψη που διατυπώνεται είτε λόγω προσωπικής εμπειρίας, από ιδιωτικούς υπαλλήλους εταιρειών, είτε λόγω πληροφόρησης που λαμβάνουν από στόμα σε στόμα.

Αναφορικά με την αναγνωρισιμότητα της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην κοινή γνώμη, συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα χαμηλή, αφού μόνο το 20% δηλώνει ότι γνωρίζει την έννοια. Αντιθέτως, το 47% δηλώνει πως γνωρίζει την ύπαρξη εταιρειών που υποστηρίζουν οικονομικά ή υλοποιούν δράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα, έχουν δηλαδή κοινωνικό έργο.

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων έκριναν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους έργο (71%). Βάσει των ποιοτικών στοιχείων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία να ενημερώνεται το κοινό για τις θετικές δράσεις των εταιρειών είτε για το περιβάλλον είτε για την κοινωνία, δεδομένου ότι το όφελος είναι αμοιβαίο (η κοινωνία αλλά και η επιχείρηση κερδίζουν, καθώς οι καταναλωτές θα στραφούν προς αυτή γνωρίζοντας ότι τα χρήματά τους διατίθενται και για καλό σκοπό). Αναφορικά με το ποια πηγή πληροφόρησης εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για την ενημέρωσή τους σχετικά με την κοινωνική και περιβαλλοντική δραστηριότητα των εταιρειών, αναδεικνύεται για άλλη μια χρονιά η δυναμική της word of mouth επικοινωνίας, καθώς σχεδόν το 70% θα εμπιστευόταν τη συγκεκριμένη πληροφορία, εάν προέρχονταν από ένα δικό τους φίλο ή γνωστό (44,6%) ή από έναν εργαζόμενο της εταιρείας (25,2%).

Όσον αφορά στις προτεραιότητες των πολιτών σχετικά με τις θεματικές της ΕΚΕ, το 34% των πολιτών επιθυμούν την ενασχόληση των εταιρειών στον άξονα ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ο άξονας ΑΓΟΡΑ καταλαμβάνει φέτος τη δεύτερη θέση (29%) στις επιλογές των πολιτών (μείωση των ποσοστών του κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες). Σχεδόν το 23% επιθυμεί την ενασχόληση των εταιρειών στον άξονα ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ο οποίος σταθεροποίησε ουσιαστικά το ποσοστό του με μια μικρή αύξηση του 1,7% καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Ο άξονας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ καταγράφει μια πτώση των 10,5 ποσοστιαίων μονάδων καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση της σχετικής κατάταξης, με το χαμηλότερο ποσοστό από το 2006 (14%).

Οι προτεραιότητες, μάλιστα, που τέθηκαν αφορούν:

– Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων (ασφάλιση, μισθοδοσία, αλλά και μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, κυρίως σε βιομηχανικές μονάδες) και ενίσχυση της απασχόλησης με άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, όπου αυτό καθίσταται εφικτό.

– Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής με γνώμονα την οικονομική συγκυρία (πάγωμα / μείωση τιμών, προσφορές).

– Παροχή εκπτώσεων ή απευθείας οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού (άνεργοι, άποροι, άστεγοι).

Σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας, δημοτικότητας, και διεισδυτικότητας, οι εταιρείες GOODY'S με βαθμολογία 18,7 και COSMOTE με 10,9, διατηρούν και φέτος την 1η και 2η θέση αντίστοιχα στο σύνθετο δείκτη της υποστήριξης της ΕΚΕ.

Στο δείκτη εισήλθε φέτος η ΑΥΡΑ – COCA COLA 3E καταλαμβάνοντας 3η θέση με βαθμολογία 8,9. Στην 4η θέση διατηρήθηκε η ΖΑΓΟΡΙ – ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ με βαθμολογία 7,9, ενώ νέα είσοδο αποτελεί η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, καταλαμβάνοντας την 5η θέση με βαθμολογία 5,7. Τέλος, στην 6η θέση με βαθμολογία 4,3 η COCA COLA 3Ε.

Τέλος, όσον αφορά στα αποτελέσματα του σύνθετου δείκτη κοινωνικής επιρροής και απήχησης των εθελοντικών οργανώσεων, ο οποίος διαμορφώνεται βάσει των τριών δεικτών αναγνωρισιμότητας, δημοτικότητας και διεισδυτικότητας, 17 οργανώσεις ξεχωρίζουν, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως:

– Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, με σχεδόν σταθερή την τιμή του 41,4 είναι στην 1η θέση της κατάταξης για έβδομη συνεχόμενη χρονιά.

– Από τις οργανώσεις που αύξησαν τις τιμές τους ξεχωρίζουν οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, αύξηση κατά 4 μονάδες αντίστοιχα.

– Στην 5η θέση της κατάταξη εισήλθαν φέτος οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ