altΟ τρέχων κύκλος προγραμματισμού του ΕΚΤ διαρκεί από το 2007 έως το 2013, με το σύνθημα «Επενδύουμε σε Ανθρώπινους Πόρους». Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, επενδύει περίπου 75 δις € - σχεδόν 10% του προϋπολογισμού της Ε.Ε. - σε σχέδια για την ενίσχυση της απασχόλησης. Παρέχεται χρηματοδότηση σε έξι συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας:

 


• Βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου (34% της συνολικής χρηματοδότησης)
• Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αειφορία (30%)
• Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των εταιριών, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών (18%)
• Βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων (14%)
• Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (3%)
• Κινητοποίηση για μεταρρυθμίσεις στους τομείς της απασχόλησης και της ένταξης (1%)
Σε κάθε επιμέρους περιφέρεια, η πραγματική κατανομή των πόρων διαφέρει ανάλογα με τις τοπικές και περιφερειακές προτεραιότητες. Και οι έξι προτεραιότητες έχουν εφαρμογή τόσο στο στόχο σύγκλισης όσο και στο στόχο περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Ωστόσο, οι περιφέρειες σύγκλισης συνήθως δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην προτεραιότητα «βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου».
Η κατανομή των δαπανών του ΕΚΤ ανά κράτος μέλος για την περίοδο 2007-2013 παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα 2. Ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας του ΕΚΤ φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 3, το οποίο παρουσιάζει τις κατά κεφαλήν δαπάνες στα κράτη μέλη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές
Φυλλάδιο ΕΚΤ: το φυλλάδιο αυτό, που δημοσιεύτηκε το 2007, παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, το σκεπτικό και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Διατίθεται σε 23 γλώσσες της Ε.Ε.
Φύλλο στατιστικών στοιχείων: προσφέροντας μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά την περίοδο 2007-2013, το φυλλάδιο αυτό περιέχει μια ανάλυση των βασικών στοιχείων και μεγεθών που αφορούν το πρόγραμμα.
Λεύκωμα 50ης επετείου: με αφορμή την 50ή επέτειο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ένα λεύκωμα που περιγράφει τις δραστηριότητες του ΕΚΤ τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.
Χάρτης επιλέξιμων περιφερειών ΕΚΤ 2007-2013: αυτός ο χάρτης παρουσιάζει τις νέες επιλέξιμες περιφέρειες για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Ιστορίες επιτυχίας του ΕΚΤ: πάνω από 70 ιστορίες επιτυχίας αποδεικνύουν πώς τα έργα του ΕΚΤ βοήθησαν στη βελτίωση της επαγγελματικής ζωής των πολιτών σε όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας θέματα όπως:
Νομικό κείμενο της Ε.Ε. για το ΕΚΤ: Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1081/2006 της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κο

Σχέδια ΕΚΤ
Η υλοποίηση του ΕΚΤ στο πεδίο επιτυγχάνεται μέσω σχεδίων για τα οποία υποβάλλονται αιτήσεις και τα οποία υλοποιούνται από μεγάλο αριθμό οργανισμών, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και ο τομέας εθελοντισμού, καθώς και κοινωνικοί εταίροι, π.χ. συνδικάτα και συμβούλια εργασίας, κλαδικοί και επαγγελματικοί σύνδεσμοι και επιμέρους εταιρίες.
ΠΗΓΗ: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24232_el.htm