Αυτοοργάνωση, κοινωνική ευαισθησία και αλληλέγγυο εμπόριο αποτελούν τα συστατικά οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη προσφύγων, απεξαρτημένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, αστέγων και γενικότερα ανθρώπων που ανήκουν στις ευάλωτες, κοινωνικά, ομάδες.

Read more ...

altΑστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά μέσα σε μια κοινή επιχείρηση.

Read more ...

Tης Φιόρης Ζαφειροπούλου
Η κατάρρευση του κοινωνικού κράτους σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργεί τεράστιο έλλειμμα στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών θεμάτων, όπως είναι η ανεργία, η φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η απειλή της κοινωνική συνοχής, η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία κι η εκπαίδευση. Η επιχειρηματικότητα έρχεται να καλύψει το κενό δημιουργώντας νέα μορφώματα όπως οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις και τα Κοινωνικά Franchise.

Read more ...

altΓια την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, παραθέτεται ολόκληρη η δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης που αφορά στη τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».

Read more ...

Δημοσιεύθηκε στην Ε.της Κ. στις 03/10/2011
Διαβάστε το νέο νόμο για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα που ανοίγει νέους ορίζοντες στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην παροχή υπηρεσιών και στους τομείς της αποκατάστασης και της ανεξάρτητης διαβίωσης όλων των μειονοτήτων ΑμεΑ, αλλά και κυρίως των παραπληγικών και των τετραπληγικών. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και επιβίωσης.

 

Read more ...

Της Ξένιας Κουτσογιάννη
Πριν από μερικές ημέρες κάναμε με μερικούς συνεργάτες, μια μικρή περιοδεία σε κάποια ορεινή περιοχή της Ελλάδας, προκειμένου να οργανώσουμε μια δράση οικολογικής ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης για λογαριασμό μιας ομάδα ξένων συνεργατών και φίλων. Μιλήσαμε με κάθε είδους επαγγελματίες, τοπικούς συλλόγους, οργανώσεις και φορείς και με έκπληξη διαπιστώσαμε

Read more ...