Το έργο φιλοδοξεί  να δημιουργήσει μια ισχυρή Α’βάθμια ασπίδα ουσιαστικής πρόληψης της βίας κατά των γυναικών, με στοχευμένη πληροφόρηση και παρεμβάσεις, που έχουν σαν  αποδέκτες 1.500 μαθητές και μαθήτριες, 20 λυκείων αγροτικών περιοχών του νομού Μαγνησίας  αλλά και το ευρύτερο κοινό.

Μέσα από καλλιτεχνικό σχολικό διαγωνισμό, οι μαθητές παράγουν υλικό το οποίο αξιοποιείται για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση άλλων μαθητών, καθώς και του κοινωνικού συνόλου. Επί πλέον εκπαιδευτικοί των σχολείων επιμορφώνονται μέσω τεκμηριωμένης διαδικασίας προκειμένου να εισάγουν στις τάξεις τους βιωματικές δραστηριότητες για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.   Παράλληλα δρομολογούνται παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς της τοπικής κοινωνίας και της πολιτείας ώστε η ουσιαστική πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών να περιληφθεί στην επίσημη ατζέντα.

Δεν θέλουμε κακοποιημένες γυναίκες, κορίτσια κι αγόρια “που την γλύτωσαν”. Θέλουμε “έξυπνα παιδιά”, που δεν “μάσησαν” στο στερεότυπο του “άντρα αφέντη”. Που “πονηρεύτηκαν” κι αντέδρασαν πριν “την πάθουν”. Που ξέρουν να ξεχωρίζουν τους άντρες που είναι “ικανοί να σηκώσουν χέρι”. Θέλουμε παιδιά που “την έκαναν” πριν να είναι αργά, που μίλησαν πριν καν αρχίσει ο φαύλος κύκλος της βίας. Που βοήθησαν κι άλλα παιδιά.

Το έργο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την "Ελληνική Μέριμνα Βόλου" και το "Ευρωπαϊκό δίκτυο κατά της βίας"

Ο εταίρος “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ κατέχει 67/χρονη εμπειρίας, στο θέμα της κακοποίησης και της βίας κατά των γυναικών και λειτουργεί ξενώνα κακοποιημένων γυναικών στον Βόλο.  Στο έργο συνεισφέρει την πολύτιμη τεχνογνωσία του  αλλά και την στέρεη και βαθιά  του διασύνδεση κι αποδοχή που απολαμβάνει από την τοπική κοινωνία.  Επιπλέον, λειτουργεί βοηθητικά στην παραγωγή εποπτικού και επικοινωνιακού υλικού, συμμετέχει στην οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας Α’βάθμιας μονάδας παρέμβασης για τη στήριξη των μαθητριών των σχολείων της περιοχής. Τέλος, συμμετέχει στις ενημερωτικές ημερίδες και το συνέδριο καθώς και στην διαμόρφωση των προτάσεων που θα παραδοθούν στις αρμόδιες τοπικές και κρατικές υπηρεσίες.

Ο εταίρος “ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ” συνεισφέρει την πολύτιμη τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει και τα εκπαιδευτικά υλικά που έχει δημιουργήσει και αξιολογήσει κατά την εκπόνηση των έργων “Gear against IPV”: Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) και «Youth4Youth: Ενδυνάμωση Νέων Ατόμων στην Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Εκπαίδευσης» στα πλαίσια του προγράμματος DAPHNE ΙΙΙ, για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της βίας στις ρομαντικές σχέσεις των εφήβων αλλά και στις μελλοντικές συντροφικές σχέσεις που θα αποκτήσουν ως νεαρά ενήλικα άτομα.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα της πρόληψης της βίας  καθώς και την εποπτεία των επαγγελματιών που θα συντονίσουν τους/τις επιμορφωμένους/-ες εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν Εργαστήρια στις τάξεις τους, και λειτουργεί βοηθητικά στην παραγωγή εποπτικού και επικοινωνιακού υλικού. Συμμετέχει στην οργάνωση δράσεων ενημέρωσης, τις ενημερωτικές ημερίδες και το συνέδριο καθώς και στην διαμόρφωση των προτάσεων που θα παραδοθούν στις αρμόδιες τοπικές και κρατικές υπηρεσίες  και τέλος αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εποπτεία της αξιολόγησης της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και της υλοποίησης των βιωματικών Εργαστηρίων με μαθητές/-ριες