Με στόχο την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για την όσο το δυνατόν ανακούφιση της ανεργίας στο Πέραμα, Κερατσίνι – Δραπετσώνα κι Ασπρόπυργο το Ινστιτούτο Αλληλεγγύης συμμετέχει σε ακόμα Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Πρόκειται για τη Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΗΜΗΤΡΑ μα συντονιστή την Green for Life και την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟΟΔΟΣ με συντονιστή τον όμιλο για την UNESCO Πειραιά και Νήσων.


Σκοπός των δράσεων είναι η υποβολή προτάσεων – Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης της απασχόλησης στους προαναφερθέντες δήμους, α) με την κινητοποίηση και βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των ανέργων β) με τη σύνδεση της απασχόλησης, με τη κοινωνική προσφορά, γ) με τη κατάρτιση ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να συμβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα προκύψει ως προϊόν συνεργασίας και δικτύωσης στις περιοχές παρέμβασης κι έχει ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους μέσω της αυτοαπασχόλησης με την δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού εξαιρετικά χαμηλού επιχειρηματικού ρίσκου.

Ειδικότερα το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει:

 Εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό και κατάρτιση

 Ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας - Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

 Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

 Δικτύωση

 Συμβουλευτική κι υποστήριξη

 Κατάρτιση business plans - Διεκπεραίωση διαδικασιών ίδρυσης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

 Mentoring