altΩς γνωστόν το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στη περιοχή του Περάματος σε μια προσπάθεια να συνδράμει, στα μέτρα των δυνατοτήτων του,  στη στήριξη της υποβαθμισμένης αυτής περιοχής.  Τον Μάρτιο του 2012 αποφασίστηκε να μεταφερθεί η αποκτηθείσα τεχνογνωσία και στην Ανατολική Αττική, φυσική έδρα του Ινστιτούτου. Για τον λόγο αυτό εξασφαλίστηκε η συνεργασία

με τη ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ του Δήμου Μαραθώνα και την Αναπτυξιακή σύμπραξη Αττικής ΑΝΑ.Σ.Α. και υποβλήθηκε από κοινού στο υπουργείο εργασίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής στοχεύει στη μελέτη των δυνατοτήτων απασχόλησης στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής καθώς και στην προεπιλογή, επιλογή, κατάρτιση, συμβουλευτική, προώθηση και στήριξη στην απασχόληση 150 ατόμων επωφελουμένων κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Συγκεκριμένα προβλέπει την προώθηση στην απασχόληση στους εξής τομείς απασχόλησης:
    Αγροτικός τομέας
    Περιβάλλον
    Πολιτισμός
    Παραδοσιακά προϊόντα-υγιεινή διατροφή

Η προώθηση στην απασχόληση θα γίνει κυρίως μέσω ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, και της κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμών, κοινωνικών συνεταιρισμών κλπ.) και μέσω εξεύρεσης θέσεων μισθωτής εργασίας.


Η δράση απευθύνεται κυρίως σε ανέργους άνω των 45 ετών και ειδικότερα:
    Άτομα με μεγάλη ή μέτρια εργασιακή εμπειρία κυρίως ως μισθωτοί που έχουν απολυθεί λόγω μείωσης των θέσεων απασχόλησης, κλεισίματος της επιχείρησης ή και καθίζησης ολόκληρου κλάδου.
    Άτομα που εργάζονταν ως αυταπασχολούμενοι – ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν κλείσει τις δουλειές τους. (Και στις δύο περιπτώσεις η κρίση έχει παίξει καθοριστικό ρόλο).
    Άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων (έως δευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης) που όμως έχουν αποκτήσει άτυπα προσόντα μέσα από την εργασία τους.
    Γυναίκες, οι οποίες πιεζόμενες από την κρίση και θέλοντας να συνεισφέρουν στο μειωμένο οικογενειακό εισόδημα επιθυμούν να εργαστούν, χωρίς όμως να έχουν ιδιαίτερα τυπικά προσόντα ή προϋπηρεσία
    Άτομα κοντά στη συνταξιοδότηση.
    Άτομα με αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις (παιδιά που σπουδάζουν, δάνεια για κατοικία κλπ.) και εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα λόγω μακροχρόνιας ανεργίας.

Ως προς την απασχολησιμότητα, τα άτομα της ομάδας αυτής είναι δύσκολο να βρουν μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης διότι:
    Είναι χαμηλών τυπικών προσόντων
    Κοστίζουν «ακριβά» στον εργοδότη, ενώ με τα νέα μέτρα μπορεί να βρει εργαζόμενους, αμειβόμενους με πολύ χαμηλό βασικό μισθό.
    Είναι αποκαρδιωμένοι επαιδή έχουν περιέλθει σε αυτήν την εργασιακή κατάσταση μετά από τόσα χρόνια εργασίας με αντίκτυπο και στην οικογενειακή κατάσταση και την κοινωνική τους θέση.  -Ως ιστορικό παράδειγμα αναφέρουμε ότι οι άνδρες απολυμένοι από τα μεγάλα εργοστάσια του Λαυρίου στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 είχαν περιέλθει σε μια κατάσταση αυτολύπησης, η οποία συμπυκνωνόταν ότι κάποιος άλλος (το κράτος) θα πρέπει να κάνει κάτι για να τους βγάλει από την κατάσταση αυτή-

Συνοπτικά, οι ανάγκες κατάρτισης και υποστήριξης που έχουν τα άτομα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν διαγραμματικά να συνοψισθούν στα ακόλουθα:
    Υποστήριξη στην αποτύπωση των προσόντων τους που έχουν αποκτήσει μέσα από την εργασία, τις μη αμειβόμενες αθλητικές εκδηλώσεις, κοινωνικές δραστηριότητες και οικογενειακές υποχρεώσεις. Αυτό θα τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι προσόντα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν αξιολογούν ως σημαντικά και να αυξηθεί η αυτοπεποίθησή τους.
    Επιλογή του τομέα που προσφέρει το σχέδιο ΑΝΑΣΑ, ο οποίος τους ταιριάζει καλύτερα (αγροτικός τομέας, περιβάλλον, πολιτισμός, παραδοσιακά προϊόντα).
    Κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες στις οποίες υπολείπονται για την άσκηση της νέας αυτής εργασιακής δραστηριότητας .
    Ψυχολογική στήριξη (π.χ. είναι διαφορετικό να είσαι εργάτης σε μεγάλη βιομηχανία, όπου κάποιος άλλος καθορίζει το τι κάνεις πότε και εσύ ακολουθείς εντολές και διαφορετικό να είσαι αυταπασχολούμενος, όπου εσύ πρέπει να βρεις τον πελάτη, να παράγεις το προϊόν ή την υπηρεσία, να φροντίσεις να πληρωθείς, να συνδιαλέγεσαι με το δημόσιο και τις τράπεζες κλπ.).
    Συμβουλευτική στήριξη κατά τη φάση της απόκτησης και στα πρώτα στάδια άσκησης της εργασιακής απασχόλησης.