altΜετά την στενή συνεργασία του Ινστιτούτου με τον δήμο Περάματος και τους ιδιαίτερους δεσμούς που αναπτύχτηκαν με τον δήμο, την κοινωνική υπηρεσία και κυρίως τους κατοίκους της περιοχής, αποφασίστηκε  -ύστερα από πρόταση της Unesco Πειραιά και Νήσων-  η συμμετοχή του Ινστιτούτου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΝΑΠΝΟΗ" με στόχο την συμβολή για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανακούφιση της περιοχής από την ανεργία.

Έχοντας ήδη υπό υλοποίηση σημαντικές δράσεις στη περιοχή, το ινστιτούτο προσέφερε τη τεχνογνωσία του στον τομέα της επικοινωνίας και της δικτύωσης.

Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει ενέργειες για τη ψυχολογική υποστήριξη και εργασιακή κατάρτιση ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες οι οποίες θα προσφερθούν από τους συμπράττοντες. Όσον αφορά την δικτύωση έρχεται να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους ωφελούμενους στην ανάπτυξη θετικών κοινωνικών δεξιοτήτων.

Είναι γεγονός ότι όσον αφορά την ένταξη στην απασχόληση, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, είναι οι μειωμένες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης κι η αίσθηση ότι έχουν λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό συνήθως οφείλεται σε τρεις παράγοντες. i) στο γεγονός ότι δεν διαθέτουν εκτεταμένη προσωπική δικτύωση ii) στο γεγονός ότι η δικτύωση που διαθέτουν έχει τη τάση να ανακυκλώνει το πρόβλημα παρά να καταδεικνύει τον τρόπο εξόδου από αυτό και iii) στο γεγονός ότι ο σημερινός τρόπος ζωής αποξενώνει τους ανθρώπους αφού η   «κοινή αυλή» και το «καφενείο της γειτονιάς» του παρελθόντος τα οποία ήταν προσβάσιμα σε όλους έχουν αντικατασταθεί σε ένα μεγάλο μέρος από το διαδίκτυο το οποίο αφ’ ενός είναι «χωρίς συναίσθημα» κι αφ’ εταίρου απαιτεί δεξιότητες που δεν διαθέτουν όλοι.
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η δημιουργία ίσων ευκαιριών δικτύωσης και κοινωνικοποίησης για όλους τους ωφελούμενους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τις δεξιότητές τους, ώστε να αναπτυχθεί  μεταξύ τους εμπιστοσύνη, να γνωριστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις, να εδραιωθεί  το αίσθημα του «ανήκειν»: ότι δηλαδή ο καθένας δεν είναι μόνος στη προσπάθεια για απασχόληση, αλλά μέρος μιας ομάδας με κοινό σκοπό.


Κοινωνικό στέκι
Μεταξύ άλλων το σχέδιο για τη δικτύωση προτείνει να δημιουργηθεί «Κοινωνικό στέκι» σε κεντρικό σημείο,  στον οποίο θα συναντώνται οι ωφελούμενοι προκειμένου να εδραιώσουν τις κοινωνικές επαφές που ενθαρρύνθηκαν  και διευκολύνθηκαν να αποκτήσουν μέσα από τις δράσεις ψυχολογικής στήριξης, ενδυνάμωσης χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται η ευκαιρία να  ανταλλάσσουν απόψεις, εμπειρίες, ιδέες, δεξιότητες, γνώσεις, επιχειρηματικά σχέδια, να συζητούν τις δυσκολίες που πιθανά αντιμετωπίζουν, να αναζητούν συνεργάτες,  κλπ.

Το στέκι θα επικοινωνηθεί στην εγγύτερη περιοχή με στόχο να συντελέσει αποφασιστικά στη δικτύωση μεταξύ όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελουμένων, ενώ τα χαρακτηριστικά στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση είναι:
- εύκολη πρόσβαση σε ΑμεΑ και εύκολη πρόσβαση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
- δημιουργία γωνιάς Η/Υ με πρόσβαση στο  διαδίκτυο για χρήση από τους ωφελούμενους
- πρόσληψη εργαζόμενου για τον ημερήσιο συντονισμό λειτουργίας που θα παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με τη δράση και θα διευκολύνει κι ενθαρρύνει τους ωφελούμενους στη μεταξύ τους δικτύωση.
- πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού

Στην Αναπτυξιακή σύμπραξη συμμετέχουν μεταξύ άλλων, ο δήμος Περάματος, η Κοινωφελής επιχείρηση του δήμου Πειραιά,  το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, προκειμένου να συνδράμουν με την τεχνογνωσία και τη διασύνδεσή τους με την τοπική αγορά και κοινωνία ενώ από την μεριά των συλλογικοτήτων που εκπροσωπούν κοινωνικά ευπαθείς ομάδες συμμετέχουν: ο σύλλογος θεραπευτικού προγράμματος ΝΟΣΤΟΣ, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών Κορυδαλλού κ.ά.

Η πρόταση υποβλήθηκε στο υπουργείο εργασίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)