Ημερίδα για την παρουσίαση της πρόσκλησης για την δημιουργία περιφερειακών μηχανισμών στήριξης της κοινωνικής οικονομίας κι επιχειρηματικότητας οργάνωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στην αίθουσα συνεδρίων του μουσείου Μπενάκη δυο μόλις μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προτάσεων! Από τη πλευρά του Ινστιτούτου την ημερίδα παρακολούθησε ο ειδικός επιστημονικός συνεργάτης Παναγιώτης Κάρδαρης.

Να υπενθυμίσουμε, ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη «Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής οικονομίας, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στην οποία συμμετέχει το Ινστιτούτο μελετά πρόταση η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Οικονομία και της Κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης για την ανάπτυξη και προώθηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία «θερμοκοιτίδας» για την στέγαση κι υποστηρικτική λειτουργία νεοσύστατων Κοινωνικών επιχειρήσεων


Πάντως, με δεδομένο την σημαντικότητα του έργου, την πολυπλοκότητα του απαιτούμενου σχεδιασμού και την εξαιρετικά εκτεταμένη Αναπτυξιακή Σύμπραξη η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη εκπροσώπηση όλων των εμπλεκομένων φορέων, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θεώρησαν «ατόπημα» του Υπουργείου Εργασίας το γεγονός ότι από την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος μέχρι την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων υπολείπονται όλες κι όλες δυο εργάσιμες μέρες! Άραγε αυτή η «στενότητα χρόνου» εξυπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες, ή πρόκειται για μια απαράδεκτα κακιά οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία;