Στα πλαίσια του προγράμματος για τη Κοινωφελή Εργασία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας κι αφορά τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, με στόχο τη δημιουργία δράσεων που προάγουν το κοινό καλό προσφέροντας, μεταξύ άλλων, πεντάμηνη απασχόληση σε άνεργους δημότες, ο Δήμος Περάματος και το Ινστιτούτο Αλληλεγγύης «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» εκφράζουν σε όλους επιλεγέντες θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία τους.

Σύμφωνα με το κοινό σχέδιο, που έχει υποβληθεί και συνυπογραφεί, η δράση «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» αφορά:

- Περισυλλογή κάθε είδους αντικειμένων, απορριμμάτων και σκουπιδιών από τους χώρους πρασίνου.

- Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων με την συνδρομή των οχημάτων του δήμου.

- Αντικατάσταση ή/και επισκευή και επανατοποθέτηση φθαρμένων καλαθιών αχρήστων.

- Απομάκρυνση ξερών χόρτων κλπ

- Διαλογή των κάθε είδους αντικειμένων, απορριμμάτων και σκουπιδιών και προώθηση τους στους ανάλογους χώρους ανακύκλωσης του δήμου.

- Προσέλκυση εθελοντών για τον πληρέστερο κι αποτελεσματικότερο καθαρισμό της πόλης.

Υπενθυμίζεται στους ωφελούμενους ότι στην σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε αναφέρεται σαφώς ότι το αντικείμενο της εργασίας αφορά καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων.

Η υπογραφή των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου ώρα 10:00 στον β' όροφο στο δημαρχείο Περάματος.

Inspiring Acts of Everyday Kindness