Σ’ αυτή την ενότητα θα βρείτε το ειδικό έντυπο -  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ΚΟΧ 1) το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφ’ όσον ενδιαφέρεστε να απασχοληθείτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις εργασίας τις οποίες έχει προκηρύξει το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ, αφορούν ανειδίκευτους εργάτες για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων στο δήμο Περάματος .

Εκτυπώστε αυτό έγγραφο και συμπληρώστε το με προσοχή.

Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη διαβάστε πρώτα προσεκτικά τις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΡΗΡΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» που βρίσκονται αναρτημένες πιο πάνω.

alt

 

alt

Inspiring Acts of Everyday Kindness