Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στον Δήμο Περάματος το έργο με τίτλο «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για την πόλη μου» το οποίο «έτρεξε» το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης. Σε μια δύσκολη για όλους εποχή 25 νέα παιδιά πρόσφεραν για ένα πεντάμηνο τον ενθουσιασμό και τις υπηρεσίες τους στη πόλη τους μέσω του προγράμματος για την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Από τις 15 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013 καθαρίστηκαν πλατείες και κοινόχρηστοι χώροι, πραγματοποιήθηκε έρευνα κοινής γνώμης για το επίπεδο καθαριότητας στην πόλη προκειμένου να αξιοποιηθεί από τη δημοτική αρχή κι εκπονήθηκε δράση ευαισθητοποίησςη των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης.

Read more ...

Για μια ακόμα φορά το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των εργαζομένων του προγράμματος για την Κοινωφελή Εργασία, κόντρα στην ανάλγητη πολιτική των τραπεζών που επιμένουν να κάνουν υπέρογκες κρατήσεις ακόμα και στους λογαριασμούς των ωφελουμένων του προγράμματος που σε πολλές περιπτώσεις διαβιούν κοντά ή και κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Read more ...

Το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» πριν ακόμα από την συμπλήρωση δύο μηνών από την υπογραφή των συμβάσεων ωφελουμένων, στα πλαίσια του προγράμματος για τη Κοινωφελή Εργασία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας μέσω της συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών με στόχο τη δημιουργία δράσεων που προάγουν το κοινό καλό και προσφέρουν πεντάμηνη απασχόληση σε άνεργους δημότες, κατέβαλε στους εργαζόμενους το μισθό των πρώτων δύο μηνών εργασίας.

Read more ...

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός μήνα από την υπογραφή των συμβάσεων ωφελουμένων, στα πλαίσια του προγράμματος για τη Κοινωφελή Εργασία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας μέσω της συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών με στόχο τη δημιουργία δράσεων που προάγουν το κοινό καλό και προσφέρουν πεντάμηνη απασχόληση σε άνεργους δημότες,

Read more ...

Επειδή καθημερινά η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ κατακλύζεται από ερωτήματα και επισκέψεις συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σχετικά με την πληρωμή τους, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους Δικαιούχους Φορείς (ΜΚΟ, Σωματεία κ.α) ότι αποτελεί στοιχειώδη κανονιστική τους υποχρέωση η ενημέρωση των ωφελουμένων σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και τις διευκρινίσεις που δίδονται κατά περίπτωση από τη ΕΥΔ. Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την διαδικασία των πληρωμών και για το λόγο αυτό, η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί σε επιλεγμένα σημεία ώστε να διασφαλίζεται η δημοσιοποίηση της.

Ειδικότερα υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα την Κοινή Υπουργική Απόφαση και την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής :

Read more ...

Το ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» δικαιούχος του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ, αναρτά στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου την σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου την οποία καλούνται να υπογράψουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος.

Read more ...

Στα πλαίσια του προγράμματος για τη Κοινωφελή Εργασία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας κι αφορά τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, με στόχο τη δημιουργία δράσεων που προάγουν το κοινό καλό προσφέροντας, μεταξύ άλλων, πεντάμηνη απασχόληση σε άνεργους δημότες, ο Δήμος Περάματος και το Ινστιτούτο Αλληλεγγύης «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» εκφράζουν σε όλους επιλεγέντες θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία τους.

Read more ...

Το ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» ανακοινώνει την με  αριθμ. 88.905/01/2012 πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά – ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.). Πρόκειται για τη δράση «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» η οποία αφορά τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων της περιοχής.

Read more ...

Inspiring Acts of Everyday Kindness