Μετά την επιτυχία που είχαν τα σεμινάρια Η/Υ για αρχάριους ενήλικες που  πραγματοποίησε το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» σε συνεργασία με το Διαδραστικό Λαογραφικό μουσείου στον Βαρνάβα, οργανώνεται ένα ακόμη σεμινάριο στον ίδιο χώρο, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους ενήλικες να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τον θαυμαστό κόσμο των Η/Υ και του διαδικτύου. Το δεύτερο αυτό σεμινάριο – ανεξάρτητο από το προηγούμενο

Read more ...

Inspiring Acts of Everyday Kindness