Δεδομένου ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής των ευρωπαίων πολιτών  αυξάνει την ίδια στιγμή που το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται, η δημογραφία των ευρωπαϊκών κρατών αλλάζει ουσιαστικά, δημιουργώντας πολλαπλές προκλήσεις σε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κηρύξει το 2012 ως Ευρωπαϊκό Έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. «Ενεργός γήρανση» σημαίνει να γερνάει κανείς σε καλή υγεία, ως πλήρες μέλος της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ σε συνεργασία με την «την UNESCO Πειραιά και νήσων», διοργανώνει το Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 «Διαγενεακή πολιτιστική συνάντηση», με τη συμμετοχή ηλικιωμένων αλλά και νέων. Στόχο της συνάντησης είναι να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων, ανεξάρτητα από ηλικία, σε έναν τοπικό διάλογο όπου θα συζητηθούν τα προβλήματα αλλά κι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολίτες διαφόρων ηλικιών, σε συνάρτηση με την ηλικία τους. Ειδικότερα θα ενθαρρύνει η συζήτηση πάνω σε θέματα όπως: ηλικιωμένοι και εθελοντική εργασία, ηλικιωμένοι πολίτες σε οικογενειακά νοικοκυριά, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την τρίτη ηλικία, τον ελεύθερο χρόνο, τον αθλητισμό, τα ταξίδια και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Στόχος είναι να αναδειχθούν κοινωνικές αξίες όπως ο σεβασμός, η ανοχή, η αμοιβαία κατανόηση, η συνεργασία των πολιτών με έμφαση στη διάσταση της ηλικίας, ενώ ταυτόχρονα θα προωθηθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος. Η συνάντηση θα περιλαμβάνει εικαστική έκθεση ερασιτεχνών καλλιτεχνών όλων των ηλικιών και θα ολοκληρωθεί με τραγούδια από την χορωδία και θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα των ΚΑΠΗ της περιοχής.

 

Inspiring Acts of Everyday Kindness