Τις περισσότερες φορές χρειάζεται να καταβληθεί πολύ προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους προκειμένου να οργανωθεί μια επιτυχημένη εκδήλωση. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τα «Πολιτισμικά μαγειρέματα 2013» που πραγματοποιήθηκαν για μια κόμη φορά στον κήπο του Ινστιτούτου την Κυριακή 26 Μαΐου.

Μετά την περυσινή επιτυχία, τις φιλίες και τους πολιτισμικούς δεσμούς που δημιουργήθηκαν η φετινή διοργάνωση προέκυψε σχεδόν αυθόρμητα, σαν φυσική συνέπεια της περυσινής. Με δεδομένη την εμπειρία που έχει σωρευτεί από την εξαιρετική και μακροχρόνια συνεργασία με τον πρόεδρο της Πακιστανο-Ελληνικής Πολιτιστικής Εταιρείας Syet Mohammad Jamil, τη χρονιά αυτή εκτός από την πακιστανική κουζίνα στο μενού προστέθηκαν παραδοσιακά πιάτα από το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και την Ινδία. Ανταλλάχτηκαν μαγειρικές γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές που πηγάζουν από το πολιτισμικό υπόβαθρο των χωρών που εκπροσωπήθηκαν και γύρω από το κοινό τραπέζι συζητήθηκαν θέματα που αφορούν της κοινωνική ένταξη των μεταναστών στη χώρα μας.


Βαθύτερος στόχος της εκδήλωσης ήταν και παραμένει η συμβολή στην αποτελεσματικότερη κατανόηση των πολιτισμικών, κοινωνικών και θρησκευτικών χαρακτηριστικών μεταξύ Ελλήνων, Μουσουλμάνων μεταναστών που προέρχονται από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν κι Ινδουιστών μεταναστών που προέρχονται από την Ινδία, η συμβολή στην αποτελεσματικότερη κοινωνική ένταξη, η συμβολή στην άμβλυνση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, η διευκόλυνση στην αποδοχή της διαφορετικότητας κι η περεταίρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων.


Ο περιορισμένος χώρος της διαθέσιμης κουζίνας δεν επέτρεψε να αναπτυχθούν πλήρως οι μαγειρικές ικανότητες των εθελοντών μαγείρων, έτσι δεσμευτήκαμε αμοιβαία το 2014, να αναζητήσουμε μεγαλύτερες και πιο κατάλληλες εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσουν τα «3α πολιτισμικά μαγειρέματα»

 

 

 

Inspiring Acts of Everyday Kindness