Μετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης και των Workshops Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια του Προγράμματος ΤΟΠΣΑ που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προοπτική» με τη συχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ταμείου και την εποπτία της Περιφέρειας Αττικής, άρχισαν οι προσωπικές συναντήσεις των ωφελουμένων με τα στελέχη και την πρόεδρο του Διαπολιτισμικού Ινστιτούτου Αλληλεγγύης Οικονομολόγο Κυρία Ξένια Κουτσογιάννη για το θέμα της ίδρυσης Κοιν.Σεπ.

Οι ωφελούμενοι και συγκεκριμένα όσοι άνηκαν στα τμήματα των κοινωνικών φροντιστών και των παραδοσιακών προϊόντων, ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες ίδρυσης, τις υποχρεώσεις, τα μειονεκτήματα αλλά και τα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής επιχειρηματικότητας.

Οι συμμετέχοντες στις συνάντησεις εξέφρασαν τις απορίες, τους φόβους, τις προσδοκίες τους αλλά και τις ιδέες τους προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτό το σημαντικό, για την ζωή τους, εγχείρημα. Ήδη δημιουργήθηκαν τέσσερεις ομάδες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον και άρχισαν μαζί με τους συνεργάτες του Ινστιτούτου να συντάσουν τα καταστατικά τους με ενθουσιασμό για το μέλλον, που ανοίγεται μπροστά τους.

Η Κυριά Ξένια Κουτσογιάννη κι οι συνεργάτες του  Ινστιτούτου διαβεβαίωσαν τους ωφελούμενους ότι θα είναι κοντά τους σε ότι και αν αποφασίσουν και σε όλα τα βήματα που χρειάζονται για να ιδρυθεί η επιχείρηση τους και τους συνέστισε να έχουν ρεαλισμό και να προχωρούν με αργά σταθερά, καλά μελετημένα και σίγουρα βήματα, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ενίσχυσης και της συνεργασίας με τη τοπική κοινωνία, αφού άλλωστε αυτή είναι κι η φιλοσοφία των Κοινωνικών συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Inspiring Acts of Everyday Kindness