Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» με συντονιστή εταίρο τον "Όμιλο για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων" και με συμπράττοντες εταίρους τους: Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Δήμο Περάματος,  Δήμο Αίγινας, Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πόρου, Βιοτεχνικό επιμελητήριο Πειραιά, Επαγγελματικό επιμελητήριο Πειραιά, ΚΕΚ ΣΒΙΕ, ΑΙΝΤΕΚ Α.Ε Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ και ΤΕΧΝΟΔΡΑΣΗ-ACTIONART,

στο πλαίσιο της δράσης: «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» ( ΤΟΠΣΑ ) του Άξονα Προτεραιότητας 08: «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με περιοχή παρέμβασης τον Δήμο Πειραιά, Περάματος-και Κερατσινίου-Δραπετσώνας της περιφερειακής ενότητας Πειραιά καθώς και των Νήσων Αίγινας και Πόρου της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:
τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην πράξη είναι να ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι σε μία από τις παρακάτω ομάδες:
• Άνεργοι/ Μακροχρόνια άνεργοι
• Νέοι Επιστήμονες
• Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ

Στόχος μέσα από στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η προώθηση για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει οι δυνητικά ωφελούμενοι να διαμένουν στον Δήμο Πειραιά, Περάματος και Κερατσινίου-Δραπετσώνας της περιφερειακής ενότητας Πειραιά καθώς και στα Νησιά Αίγινας και Πόρου της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Οι επωφελούμενοι μέσα από την κατάρτιση και την συμβουλευτική που προσφέρονται από το πρόγραμμα, θα υποστηριχθούν ώστε είτε να ξεκινήσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε να προωθηθούν στην απασχόληση είτε να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αναλυτική πρόσκληση συμμετοχής και την αίτηση στο www.kas-prooptiki.gr καθώς και στο www . unescopireas . gr . Θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 10:00 μέχρι 14:00, είτε με ταχυδρομική αποστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της ΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», στη διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, 18454 Νίκαια, από τις 24/2/14 μέχρι την 10/3/14. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.


Υπεύθυνοι για πληροφορίες εκ μέρους του Συντονιστή φορέα: κυρία Παυλίδου Χρύσα και κυρία Εύα Ταμπακοπούλου.

 

Περισότερες πληροφορίες στην επίσημη σελίδα της δράσης: www.kas-prooptiki.gr

Inspiring Acts of Everyday Kindness