Εγκρίθηκε από την περιφέρεια Αττικής σχέδιο στα πλαίσια των ΤΟΠΣΑ για την κατάρτιση κι απασχόληση ανέργων στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Πειραιά, Αίγινας και Πόρου που είχε υποβληθεί από την αναπτυξιακή σύμπραξη ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ στην οποία συμμετέχει το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης.
Βάσει του προγράμματος η ομάδα στόχου είναι 70 άνεργοι, που κατοικούν στις πιο πάνω περιοχές. Πιο συγκεκριμένα οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν:

Άνεργους/ες πρώην εργάτες/εργάτριες ή/και πρώην επαγγελματίες με δεξιότητες στα χέρια
Άνεργους/ες με γνώσεις μαγειρικής ή και διαχείρισης καταστήματος εστίασης/κυλικείου
Άνεργους/ες πτυχιούχους ΙΕΚ, ΤΕΙ ή Παν/μίου παιδαγωγικής ή παραϊατρικής κατεύθυνσης
Άνεργους/ες απόφοιτους Λυκείου με γνώσεις σε σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών
Άνεργους/ες απόφοιτους Λυκείου με καλή γνώση ξένης γλώσσας

Σε πρώτο στάδιο οι ωφελούμενοι θα λάβουν
Συμβουλευτική υποστήριξη και θα παρακολουθήσου
Πρόγραμμα κατάρτισης κι επιμόρφωσης

Σε δεύτερο στάδιο οι ωφελούμενοι θα λάβουν τεχνική βοήθεια ώστε να προωθηθούν στην επιχειρηματικότητα και συγλεκριμένα θ υποστηριχτούν στην:
Ανάπτυξη του business plan της επιχείρησής τους,
Σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης (εάν προκηρυχθούν επενδυτικά προγράμματα μέσα στο έτος 2014)
Δημιουργία 10 κοινωνικών συνεταιρισμών, με ωφελούμενα 55 άτομα

Inspiring Acts of Everyday Kindness