Το ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, συνεργάτες κι εθελοντές καθώς και μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΙΓΛΗ, της πρώτης που ιδρύθηκε με την αρωγή του Ινστιτούτου στα πλαίσια του προγράμματος ΤΟΠ.ΣΑ. συμμετείχαν στην Ημερίδα «Αθήνα Κέντρο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας" την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων κι η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ).

 

Το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο εκπροσώπησε ο ειδικός συνεργάτης του Παναγιώτης Κάρδαρης και οι εθελόντριες Ευαγγελία Θώμου και Μαρία Αναγνωστέλλου.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Επιχειρώ Κοινωνικά" που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα έχει στόχο αφ' ενός τη παροχή στήριξης τόσο στις υφιστάμενες όσο και τις νεοϊδρυόμενες ΚΟΙΝ.ΣΕΠ κι αφ' εταίρου τη διάδοση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως βιώσιμη λύση στα κοινωνικά προβλήματα και την ανεργία που μαστίζουν τις σύγχρονες πόλεις.

Το ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας κι επιχειρηματικότητας αναζητά διαρκώς νέους τρόπους στήριξης και διάδοσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και επιδιώκει συνεργασίες υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, συμμετέχοντας δυναμικά σε κάθε σοβαρή κι εμπεριστατωμένη ενέργεια που κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, συμμετέχει σε δίκτυα υποστήριξης και συνδρομής του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κι έχει ήδη συνδράμει παρέχοντας, εντελώς δωρεάν, τεχνογνωσία και συμβουλευτική στην ίδρυση τεσσάρων ΚΟΙΝΣΕΠ.

Με την ευκαιρία, ας σημειωθεί ότι τον καιρό αυτό ειδικευμένα στελέχη του Ινστιτούτου εργάζονται πυρετωδώς για την δημιουργία «Βαλκανικής Σύμπραξης Γνώσης» πάνω στο θέμα και την υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus plus, το οποίο αφορά στη στήριξη και διάδοση της κοινωνικής οικονομίας κι επιχειρηματικότητας στις Βαλκανικές χώρες.