Το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέμα ανεργίας κι απασχόλησης υποστηρίζει ένθερμα την επικοινωνία και διάδοση της Κοινωνικής Οικονομίας και κατ’ επέκταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν μια βιώσιμη επιχειρηματική λύση σε καιρό κρίσης.

 

Τη Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ξένια Κουτσογιάνη κι ο ειδικός συνεργάτης Παναγιώτης Κάρδαρης εκπροσώπησαν το Ινστιτούτο στο πρώτο συνέδριο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα «επιχειρώντας αλλιώς» που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν:

 

  • Η παρουσίαση της αξίας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως εργαλείο ανάπτυξης
  • Η  ενημέρωση σχετικά με πρακτικές ανάπτυξης και βιωσιμότητας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
  • Η ανάδειξη του έργου επιτυχημένων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Εξωτερικό
  • Η παρουσίαση εργαλείων για την δημιουργία νέων και την βελτίωση υφιστάμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

 

 

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα αποτελεί μία νέα μορφή στον τομέα του «επιχειρείν». Βασική επιδίωξη της προσέγγισης αυτής είναι η δημιουργία ενός επιχειρησιακού μοντέλου το οποίο ασκεί μεν εμπορική δραστηριότητα αλλά ως κύριο προσανατολισμό του έχει την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω της δημιουργίας ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας.

Οι πρώτες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) είναι πια γεγονός στην Ελλάδα και διεκδικούν μια θέση στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα αφού φαίνεται να κερδίζουν το ενδιαφέρον πολλών νέων επιχειρηματιών. Ακριβώς όπως οι επιχειρηματίες αλλάζουν το πρόσωπο των επιχειρήσεων, έτσι και οι κοινωνικοί επιχειρηματίες δρουν ως παράγοντες αλλαγής για την κοινωνία, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που οι άλλοι χάνουν, εφευρίσκοντας νέες προσεγγίσεις και δημιουργώντας λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα.