Με στόχο την ουσιαστικότερη και σφαιρικότερη συμπαράσταση σε όσους αισθάνονται την ανάγκη στήριξης, το Ινστιτούτο Aλληλεγγύης ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ οργανώνει ομάδες προσωπικής ψυχολογικής στήριξης σ έναν εξαιρετικά φιλόξενο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στη πλατεία Συντάγματος. Το περιεχόμενο των ομάδων δεν είναι αυστηρά προσδιορισμένο, αλλά διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες που διαπιστώνονται στην πορεία της λειτουργίας τους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν και προσωπικές συνεδρίες με ειδικό ψυχικής υγείας ή ψυχολόγο.

 

Όσον αφορά τις ομάδες, οι συναντήσεις είναι σε εβδομαδιαία βάση και τα μέλη τους έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν, να ταυτιστούν, να διαφοροποιηθούν, να αλληλεπιδράσουν, συνειδητοποιώντας ότι η προσωπική εμπειρία του καθενός δεν απέχει απαραίτητα από την εμπειρία των υπολοίπων μελών. Έτσι, σταδιακά ενισχύεται η αίσθηση του ανήκειν, υπερβαίνονται τα στενά όρια του εγώ και το άτομο νιώθει ανακούφιση βιώνοντας ότι είναι σημαντικό για τους άλλους.

Με τη βοήθεια του θεραπευτή – συντονιστή δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας κι αποδοχής, ούτως ώστε τα μέλη της ομάδας να μπορέσουν να επεξεργαστούν βιώματα κι ανεξερεύνητα συναισθήματα ή εμπόδια και να αντλήσουν εμπειρίες που θα τα διευκολύνουν στην ανέλιξη της καθημερινής τους ζωή.

Φιλοδοξία του Ινστιτούτου Αλληλεγγύης ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ είναι, οι ομάδες αυτές, πέρα από τον συμβουλευτικό τους ρόλο, να αποτελέσουν ομάδες ανταλλαγής πληροφοριών χρήσιμων στην καθημερινή ζωή, ομάδες αλληλοϋποστήριξης, συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και σημείο αναφοράς των μετεχόντων.

Υπεύθυνος γραμματειακής υποστήριξης είναι ο κύριος Παναγιώτης Κάρδαρης και το τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3317861 κάθε μέρα 10:00 – 17:00.