Ενημερωτική ημερίδα του υπουργείου εργασίας  στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού  παρακολούθησαν η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ξένια Κουτσογιάννη κι ο κύριος Πιέρρος Αρκουδάκος  σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας  στις 3 Απριλίου,  με θέμα “Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης”

 

Στόχοι του δικτύου είναι:
Η ενίσχυση και υποστήριξη των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα των αστέγων και όσων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, ή απειλούνται από φτώχεια,

Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους άνεργους νέους, στους οποίους τα ποσοστά ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλά
Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνικών φορέων για την ενεργό συμμετοχή τους στο Δίκτυο.

Το Πρόγραμμα  θα χρηματοδοτήσει Σχέδια Δράσης τα οποία αφορούν στη δημιουργία, ή τη συνέχιση της λειτουργίας οκτώ κατηγοριών Κοινωνικών Δομών, οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη βασικών αναγκών των συμπολιτών μας. Οι Κοινωνικές δομές που θα χρηματοδοτηθούν ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, τράπεζες χρόνου, δημοτικοί λαχανόκηποι, υπνωτήρια αστέγων, δομές  παροχής συσσιτίων και γραφεία διαμεσολάβησης.

Οι Κοινωνικές δομές θα λειτουργήσουν στους Δήμους όλης της χώρας με πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους.