ΔΙΑπολιτισμικά μονοπάτια - Intercultural pathways

intercalturalΤο έργο “ΔΙΑπολιτισμικά μονοπάτια” - “Intercaltural pathways” μελέτα τις σχέσεις ανάμεσα στα πολιτιστικά και πολιτισμικά προϊόντα, την ιστορία, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, ερευνά κι αναλύει τον συνολικό κλάδο της πολιτισμικής διαχείρισης, προσεγγίζει το  ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης, σε σχέση με την πολιτισμική διαχείριση, εστιάζει τις εναλλακτικές πολιτιστικές δημιουργικές αναζητήσεις και διαδρομές, αναδεικνύει ιδιαίτερα σημαντικούς, μη επαρκώς ανεπτυγμένους προορισμούς, καταγράφει, χαρτογραφεί, μελετά, τεκμηριώνει, επικοινωνεί και  προβάλλει το Ελληνικό πολιτιστικό – πολιτισμικό προϊόν και την Ελληνική φύση. 
 
Απώτερος στόχος και σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην ανάδειξη και την βιώσιμη – αειφόρο ανάπτυξης του σύγχρονου Ελληνικού πολιτιστικού – πολιτισμικού προϊόντος προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και την βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού – πολιτισμικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο κάτω.
 
Λαμβάνουμε υπ’ όψη
1) Την «Χάρτα του Διεθνούς Πολιτισμικού Τουρισμού: Διαχείριση του Τουρισμού σε  Τόπους Πολιτισμικής Σημασίας» / International Cultural Tourism Charter: Managing Tourism at Places of Heritage Significance (Icomos, 1999), η οποία προβλέπει ότι «η διαχείριση κι ο τουριστικός σχεδιασμός θα πρέπει να εμπλέκουν την τοπική κοινωνία και να εστιάζουν σε δραστηριότητες που αποφέρουν οφέλη σ’ αυτήν»  
2) Την Χάρτα της Μάλτας για τον Διεθνή Πολιτισμικό Τουρισμό / The Malta Declaration on Cultural Tourism: Its Encouragement and Control (Europa Nostra, 2006), η οποία καλεί το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό, κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να την υιοθετήσουν προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. 
3) Το Πρόγραμμα για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά και τον Βιώσιμο Τουρισμό  World Heritage and Sustainable Tourism Programme (Unesco, 2011), το οποίο αφορά στη προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς κι αναφέρεται σε μνημεία, κτίσματα και χώρους με ιστορική, αισθητική, αρχαιολογική, επιστημονική, εθνολογική ή ανθρωπολογική αξία. 
4) Το EUROPARC Federation Εuropean Charter for Sustainable Tourism – 2010 και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως εναρμονίζεται με το πρωτόκολλο του Κιότο και τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές βάσει των οποίων η βιώσιμη ανάπτυξη δεν θεωρείται αποκλειστικά περιβαλλοντική έννοια αλλά συσχετίζεται με στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, περιβαλλοντική προστασία  και την αειφόρα τουριστική ανάπτυξη.
 
Αναγνωρίζουμε  ότι:
1) Ο πολιτισμός σ’ όλες του τις εκφάνσεις, ως σύνολο των πολιτικών, οικονομικών, υλικών, τεχνικών, αισθητικών δημιουργημάτων του ανθρώπου που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία, η πολιτιστική δημιουργία, τα φυσικά ή απτά αντικείμενα, καθώς κι η άυλη πολιτιστική κληρονομιά που συνίσταται από  μη ψηλαφητά στοιχεία που διατηρούνται διαμέσου των κοινωνικών εθίμων,  αποτελούν, σε τόπο και χρόνο, τις ισχυρότερες ενδείξεις  προόδου κι ευημερίας για κάθε σύγχρονη κοινωνία.  
2) Ο πολιτισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, το πολιτισμικό και πολιτιστικό περιεχόμενο ενσωματώνουν  εθνικές, ιστορικές, γλωσσικές και θρησκευτικές παραδόσεις, εκφράζουν κι επικοινωνούν κοινωνικές κι οικονομικές αλληλοεπιδράσεις, κι ενισχύουν  τη διαπολιτισμική επικοινωνία κι ανάπτυξη.
3) Οι κοινωνίες, οι τοπικές κοινότητες, οι μικροκοινωνίες αλλά κι οι κάθε είδους ομάδες ατόμων με πολιτικοκοινωνική δράση κι άτομα με κοινούς στόχους, ιδανικά και σκοπούμενα σε όλες τις μορφές τους, είναι οι φυσικοί φορείς δημιουργίας πολιτισμικού, πολιτιστικού περιεχομένου αλλά και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
4) Η γνώση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσά τους, αποτελεί αναπόσπαστη προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση των απαραίτητων κι αναγκαίων συνθηκών για δράσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, της συνεργασίας αλλά και της ευημερίες μέσω της  δημιουργίας πολιτιστικών προϊόντων και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 
5) Οι επιλογές των σύγχρονων επισκεπτών - τουριστών κατευθύνονται όλο και περισσότερο προς ατομικές - εναλλακτικές εμπειρίες ενώ ταυτόχρονα το μοντέλο τουριστικής πολιτικής κι ανάπτυξης το οποίο στηρίζεται στη βάση του κλασικού ιδεώδους και πολιτισμού, παραμένει στατικό και παγωμένο στον χρόνο, καθιστάμενο ολοένα πιο περιορισμένο και μονότονο, κυρίως για εκείνους οι οποίοι έχουν άλλα ιδιαίτερα  ενδιαφέροντα.  Ως αποτέλεσμα, οι επισκέπτες πιθανότητα θ’ ακολουθήσουν τουλάχιστον μία από τις καθιερωμένες αρχαιολογικές ξεναγήσεις, όμως θ’ αναζητήσουν κυρίως εναλλακτικές φυσιολατρικές ή αστικές διαδρομές με στόχο να μάθουν περισσότερα για τη σύγχρονη Ελλάδα, τους σημερινούς κατοίκους της, τον τρόπο ζωής τους και τον σύγχρονο πολιτισμό τους.

Glimpses of Greece

Δείτε τα video που έχουν δημιουργήσει συνεργάτες, εθελοντές και φίλοι του Ινστιτούτου με σκοπό να προβάλλουν γνωστές και κυρίως άγνωστες κι ανεξερεύνητες ομορφιές, πολιτιστικούς θησαυρούς, πολιτισμικές συνήθειες και παραδόσεις της πατρίδας μας. Η συλλογή εμπλουτίζεται διαρκώς.

Η βοήθεια όλων είναι πολύτιμη!

YouTube Videos