Πρωτοπόρο στην εποχή της διαδικτυακής τηλεόρασης το localwebtv, αποτελεί άμεσο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του πυρήνα της δημοκρατίας που δεν είναι άλλος από του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δημοτών που επιθυμούν να ενημερώνονται άμεσα και αδιαμεσολάβητα. Ότι συμβαίνει στους δήμους της Αττικής, τα δημοτικά συμβούλια και περιφερειακά συμβούλια, όπως ακριβώς συμβαίνει χωρίς περικοπές και χωρίς ύποπτους εξωραϊσμούς από το δικτυακό τόπο.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στον διαδικτυακό τόπο του  localwebtv