krisiΕίκοσι προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, εννέα νέα και έντεκα παλαιότερα, περιλαμβάνει το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων» που παρουσιάστηκε την Πέμπτη από τους υπουργούς Εργασίας, Ανάπτυξης και Παιδείας.Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνονται στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων», έχουν συνολικό κόστος 600 εκ. ευρώ και αφορούν 350 χιλιάδες νέους έως 35 ετών.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ενσωματώνει δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που απευθύνονται στους νέους και τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όσο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).Κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15- 24 και 25- 35 στην Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους θεματικούς άξονες προτεραιότητας:

Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.
Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων μαθητείας, με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση.

Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα στο ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων.

Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας.
Επένδυση σε μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής διαρροής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2012 ανήλθε σε 26,8%, έναντι 19,7 τον Οκτώβριο του 2011 και 26,2% το Σεπτέμβριο του 2012, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.