Οι εικόνες μας πολιορκούνΟι εικόνες μας πολιορκούν.
Νέοι τρόποι αναπαράστασης κι επικοινωνίας κατακλύζουν διαρκώς τις αισθήσεις και την καθημερινότητά μας, κι όσο κι αν προσπαθούμε είναι πρακτικά αδύνατον να μείνουμε έξω από αυτόν τον καταιγισμό εικόνων και εικονιστικών μηνυμάτων. Έντυπα, κόμικς, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικές αφίσες, γκραφίτι, μηνύματα στους τοίχους, φωτεινές επιγραφές, κτίρια, τοπόσημα, μνημεία, έργα τέχνης, κι οθόνες!

Read more ...

Τα εργαστήρια Οπτική Ευφυΐας απαντούν καλλιεργώντας μια νεωτερική κι εντελώς διαφορετική ευκαιρία αυτοαξιολόγησης κι αυτοαναφοράς. Απαντούν μ’ ένα σύγχρονο, εξαιρετικά αποτελεσματικό, επιστημονικά τεκμηριωμένο, κι άμεσο εργαλείο ζωής.

Read more ...