Η νεωτερική επιστημονική προσέγγιση του “οπτικού εγγραμματισμού” έχει μελετηθεί και εγκαθιδρυθεί από την Έδρα UNESCO την οποία διευθύνει η νέα συνεργάτιδα του Ινστιτούτου, Βίκη Καραϊσκου. Η προσπάθεια έχει σαν στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις.

Το άτομο, αντιλαμβανόμενο τα “φανερά” και “κρυφά” μηνύματα των οπτικών ερεθισμάτων που επηρεάζουν συναισθήματα, σκέψεις και αποφάσεις μπορεί τελικά να αντιληφθεί αόρατα εμπόδια που περιορίζουν τις ατομικές δυνατότητες. Έτσι επιτυγχάνεται η ενίσχυση της κριτικής οπτικής σκέψης ώστε να αποκαλυφθούν οι πολλαπλές διαθέσιμες επιλογές που είναι διαθέσιμες, βελτιώνοντας προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή στο παρόν και στο μέλλον, καθώς και την κοινωνία στο σύνολό της.

• 1 / 6 / 2022 σε συνεργασία με Indie Horizons.
Βιωματικό περιπατητικό εργαστήρι ευαισθητοποίησης – επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της “κατοικίας”.

• 3 / 5 / 2022 σε συνεργασία με Indie Horizons.
Βιωματικό περιπατητικό εργαστήρι παρατήρησης – επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της “δύναμης”.

• 5 / 5 / 2022 σε συνεργασία με Indie Horizons.
Βιωματικό περιπατητικό εργαστήρι παρατήρησης – επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της “πατρίδας".

• 30/5/ 2022 σε συνεργασία με Indie Horizons.
Βιωματικό περιπατητικό εργαστήρι παρατήρησης – επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της “δύναμης”.

• 2 / 6 /2022 σε συνεργασία με την Δρ. Βίκη Καραΐσκου.
Βιωματικό εργαστήρι μελέτης - επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της “ευτυχίας”.

• 27- 28 / 6 / 2022 σε συνεργασία με την Δρ. Βίκη Καραΐσκου.
2/ήμερο εργαστήρι μεθοδολογίας Visual Literacy για μέλη ΔΣ και τους ενεργούς εθελοντές του Ινστιτούτου - επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του “πολιτισμού”.

• 15-16 και 19-20 / 12 / 22 σε συνεργασία με την Δρ. Βίκη Καραΐσκου.
4/ήμερο εργαστήρι μεθοδολογίας Visual Literacy - γενικές αρχές, για τα μέλη ΔΣ και τους ενεργούς εθελοντές του Ινστιτούτου.

• 15 – 21 / 12 / 22 σε συνεργασία με την Δρ. Βίκη Καραΐσκου.
7/ήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι μεθοδολογίας Visual Literacy για τα μέλη και τους ενεργούς εθελοντές του Ινστιτούτου – επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της ”αφθονίας