Το έργο “ΔΙΑπολιτισμικά μονοπάτια” - “Intercaltural pathways” μελέτα τις σχέσεις ανάμεσα στα πολιτιστικά και πολιτισμικά προϊόντα, την ιστορία, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, ερευνά κι αναλύει τον συνολικό κλάδο της πολιτισμικής διαχείρισης, προσεγγίζει το  ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης, σε σχέση με την πολιτισμική διαχείριση, εστιάζει τις εναλλακτικές πολιτιστικές δημιουργικές αναζητήσεις και διαδρομές, αναδεικνύει ιδιαίτερα σημαντικούς, μη επαρκώς ανεπτυγμένους προορισμούς, καταγράφει, χαρτογραφεί, μελετά, τεκμηριώνει, επικοινωνεί και  προβάλλει το Ελληνικό πολιτιστικό – πολιτισμικό προϊόν και την Ελληνική φύση.  Απώτερος στόχος και σκοπός…
Σταχυολογήσαμε παραδόσεις από διαφορετικές περιοχές της Μακεδονίας για τα Θεοφάνεια και του Καλικάντζαρους τις οποίες και παραθέτουμε εδώ. Στα πλαίσια της δράσης "Διαπολιτισμικά μονοπάτια"  συνεχίζουμε την αναζήτηση με στόχο να δημιουργήσουμε ένα πανελλαδικό χάρτη με όμορφα στιγμιότυπα ενός τρόπου ζωής που σιγά σιγά αλλοιώνεται ή χάνεται! Στη Μακεδονία, μπουμπουσιάρια ή ρουγκατσιάρια, ονομάζονται τα καρναβάλια που γίνονται την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Στη Σιάτιστα και τα γύρω χωριά, τα Βλαχοχώρια Γρεβενών, το νομό Κοζάνης, την Καστοριά, την Εράτυρα, τα χωριά του Βοΐου,…
Σταχυολογήσαμε παραδόσεις από οκτώ διαφοερτικές περιοχές της Ελλάδας της οποίες και παραθέτουμε εδώ. Στα πλαίσια της δράσης "Διαπολιτισμικά μονοπάτια"  συνεχίζουμε την αναζήτηση με στόχο να δημιουργήσουμε ένα πανελλαδικό χάρτη με όμορφα στιγμιότυπα ενός τρόπου ζωής που σιγά σιγά αλλοιώνεται ή χάνεται! Τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά γιορτάζονται με λαμπρότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μάλιστα μέσα από αυτή τη πρώτη προσέγγυση καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα έθιμα που σχετίζονται με τον εορτασμό τους είναι κοινά σχεδόν σε όλες τις περιοχές.…
Χαρτογράφηση Οικοτουριστικής Διαδρομής. Στα πλαίσια της δράσης "Διαπολιτισμικά μονοπάτια" πραγματοποιήθηκε επίσκεψη – περιήγηση  στα ορεινά χωριά της Πίνδου των νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων. Με την εθελοντική επιστημονική συμβολή του τοπογράφου μηχανικού Γιάννη Σπυράκου,  ελέγθηκε τη βατότητα ορεινών - δασικών δρόμων και χαρτογραφήθηκαν αχαρτογράφητα τμήματα με στόχο να δημιουργηθεί εναλλακτική περιηγητική διαδρομή προκειμένου να καταστεί δυνατή η οργάνωση στο μέλλον  περιηγητικών οικολογικών και περιβαλλοντολογικών δράσεων ευαισθητοποίησης για την τόνωση των ορεινών περιοχών μέσω του οικοτουρισμού. Οι ορεινές διαδρομές που ελέγχθηκαν ήταν:1.   …
Η αγάπη μας για τη φύση και τις περιηγήσεις σε τόπους οικολογικού ενδιαφέροντος μας ώθησε να κάνουμε μια καταγραφή των "ομορφιών της πατρίδας μας", αφού διαπιστώσαμε ότι στον τομέα αυτό υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα σφαιρικής ενημέρωσης, μιας και οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται διάσπαρτες και κατακερματισμένες σε δεκάδες διαφορετικούς δικτυακούς τόπους και βιβλία.  Στην εργασία αυτή, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και ανάπτυξη, συγκεντρώσαμε και εξακολουθούμε να συγκεντρώνουμε σε μια ενιαία βάση δεδομένων, πληροφορίες που αφορούν σε ολόκληρη την νησιωτική…

Glimpses of Greece

Δείτε τα video που έχουν δημιουργήσει συνεργάτες, εθελοντές και φίλοι του Ινστιτούτου με σκοπό να προβάλλουν γνωστές και κυρίως άγνωστες κι ανεξερεύνητες ομορφιές, πολιτιστικούς θησαυρούς, πολιτισμικές συνήθειες και παραδόσεις της πατρίδας μας. Η συλλογή εμπλουτίζεται διαρκώς.

Η βοήθεια όλων είναι πολύτιμη!

YouTube Videos